Get social with us!

Special Professional Skills

image
ผู้จัดการใหม่: พื้นฐานและการเป็นผู้นำที่ดี

หัวข้อการเรียน:

• เรียนรู้ 94 วันแรกกับการเป็นผู้จัดการที่ละขั้นตอน
• เรียนรู้สื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
• ให้และรับคำติชมในแง่ของการพัฒนา
• เรียนรู้ขั้นตอนและการพัฒนาทีมในแต่ละระยะ
• ปรับพฤติกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมในแต่ละระยะ
• เข้าใจความจำเป็นและการใช้ลักษะความเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน
• กําหนดแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสําหรับพฤติกรรมของทีม
• แยกแยะความแตกต่างระหว่างการจัดการและความเป็นผู้นํา
• เข้าใจและจัดการความขัดแย้ง
• อธิบายความคาดหวังและแนวทางการทำงานที่สำคัญของทีม
• เข้าใจค่านิยมมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และความเป็นผู้นําอย่างไร
• สะท้อนของการทำงานและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและทีม
• กระตุ้นบุคากรและทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในการทํางานเพื่อประสบความสําเร็จ
• เป็นเลิศในบทบาทการจัดการด้วยอุปสงค์และความคาดหวังที่เป็นหนึ่งเดียว
• วางแผนการทำงานของทีม
• ให้ความรู้เพื่อนร่วมงานเพื่อผลการทำงาน, ความเป็นอยู่ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
• การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ิ
  

คำอธิบาย:

เรียนรู้แนวคิดพื้นฐาน, เครื่องมือ และทักษะที่เพื่อประสบความสําเร็จในฐานะผู้จัดการ เรียนรู้วิธีการสร้างและนําทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

• เริ่มต้นด้วยคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับ 94 วันแรกในตำแหน่งผู้จัดการ
• เรียนรู้การสื่อสารที่ชัดเจนและการให้คำติชม
• เข้าใจและใช้พลังของทีมขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
• จัดการความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างแรงจูงใจของทีมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• เรียนรู้วิธีการจัดการอุปสงค์และความคาดหวังที่ดีที่สุดในบทบาทการจัดการ
• เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ เช่นการวางแผนการดําเนินงานของทีม, การมอบหมายงาน และการสอนงานในทีม

ความรู้และทักษะด้านการจัดการแบบประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน:ิ

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากผู้จัดการที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์กว่า 25 ปี จากทั่วทุกมุมโลก ผู้จัดการและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต่างเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำ

ภาพรวมเนื้อหา:

ทฤษฎีและตัวอย่างเชิงปฏิบัติ ทั้งหมด 16 ส่วน ที่ประกอบไปด้วยเคล็ดลับและเทคนิคมากมาย รวมทั้งแบบทดสอบในตอนท้ายของแต่ละส่วนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลัก สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทของผู้จัดการและประสบความสำเร็จได้ทันที

ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น, ให้และรับคำติชมและจัดการความขัดแย้งได้, เข้าใจการทำงานของทีมและสามารถปรับความเป็นผู้นําของคุณให้เข้ากับระยะการพัฒนาในทีมได้แบบประหยัดเวลา, สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม, สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการจัดการความท้าทายกับบทบาทที่ได้รับ นอกจากนั้น ยังสามารถวางแผนและดำเนินงานของตนเองและของทีมไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

• สำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการในอนาคต, เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือดำรงตำแหน่งผู้จัดการมาแล้ว 1-2 ปี
• สำหรับนักพัฒนา, นักออกแบบ และอื่นๆ ซึ่งไม่จำกัดอุตสาหกรรม หรือ อาชีพ
• ไม่ต้องมีความรู้ด้านผู้นำ หรือ การจัดการมาก่อน

ช่องทางการชำระ

1. พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

เลขทะเบียนนิติฯ :: 0305563003318

 • Prompt Pay QR Code

  image
  Contact Number :- (+66) 06 1475 1971

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

2. โอนเงินผ่านบัญชี (Bank Transfer)

Bank Transfer

 • ธ.กสิกรไทย (Kasikorn Bank)
 • สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower Branch)
 • เลขที่บัญชี 0713940534 (A/C Number)
 • ชื่อบัญชี บจก. เวโลซิต้า (Account Name: Velocita Co., Ltd.)

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

3. ตัวเลือกการผ่อนชำระ (Installment Option)

Installment options are available and the no of months is either 6 months or 10 months

 • 6 months option :-
 • Praesent consectetur massa facilisis vehicula hendrerit.
 • Ut mollis enim sed porta auctor.
 • Duis rhoncus nisi vel sem faucibus, consectetur gravida massa tempor.

Note: It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining


Give a Message

Contact Info

เราให้บริการสอนและฝึกอบรมออนไลน์ทั่วราชอาณาจักรไทย เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณทุกเมื่อ ผ่านช่องทางการติดต่อเรา อีเมล, LINE และ เบอร์โทร หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียนกับเรา

Velocita Co., Ltd. ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา

(+66) 06 1475 1971

Line : @skills-byond

www.facebook.com/skillsbyond

info@skillsbyond.com

Contact us by Phone

Phone Timings: 0800-2000 hrs

(+66) 06 1475 1971

Give your Feedback

Help us improve!

Services and Support

Get your doubts cleared