Get social with us!

Special Professional Skills

image
ทักษะการบริหาร - ทักษะการเป็นผู้นำทีม

หัวข้อการเรียน:

• การเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จ
• เข้าใจการจัดการบุคลากรและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากทีมของคุณ
• ทักษะการจัดการที่ดีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
• ทักษะที่สำคัญด้านการจัดการ
• การสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้าง
• เข้าใจการสร้างทีม
• เข้าใจการใช้เครื่องมือ และ เทคนิค แบบลีน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร
• เข้าใจการให้ความรู้แก่สมาชิกในทีม ิ
  

คำอธิบาย:

การอบรมทักษะความเป็นผู้นำ – การจัดการแบบ ลีน – การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ – การจัดการบุคลากร

อยากเป็นผู้จัดการที่ดีกว่าเดิมใช่หรือไม่? อยากพัฒนาทักษะผู้นำในตัวคุณใช่หรือไม่?

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในทักษะการจัดการที่จำเป็นในองค์กร ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มเรียน ช่วยให้คุณก้าวข้าวความท้าทายในตัวเองเพื่อไปสู่บันไดแห่งความสำเร็จ ทักษะที่จำเป็นในการจัดการบุคลากรและการเป็นผู้นำที่ดีรวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนการบริหารงาน แบบลีน อย่างผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาและส่งมอบโดย สตีเฟน แมทเธอร์ – ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงการจัดการชั้นนําของสหราชอาณาจักร เป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน, โค้ช และนักจิตวิทยา ซึ่งจะนําพาคุณไปเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นต่อการเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:ิ

สำหรับพนักงาน, เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ

อย่ารอข้า – เริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่วันนี้!

หัวข้อการเรียน:ิ
การจัดการ และ การเป็นผู้นำ:

• บทแนะนําการจัดการและความเป็นผู้นํา
• ปรัชญาการจัดการ
• เป็นผู้จัดการ แบบลีน
• เป็นผู้จัดการที่ไม่หยุดเรียนรู้

เป็นผู้จัดการผู้ทรงอิทธิพล:

• ความหมายของการเป็นผู้ทรงอิทธิพล
• พฤติกรรมของผู้ทรงอิทธิพล
• ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์
• ตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
• ทัศนคติที่มีอิทธิพล
• การสื่อสารเชิงโน้มน้าว
• การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพล
• ภาษากาย
• อิทธิพลผ่านการฟัง
• การโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
• การจัดการกับคนเจ้าปัญหา

ผู้จัดการที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ:

• ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
• ควบคุมขั้นตอนการทำงาน
• วิธีการต่างๆในการควบคุมขั้นตอนการทำงาน
• การเก็บข้อมูล
• ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
• การเลือก KPIs
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การใช้ข้อมูล

ผู้จัดการรายวัน:

• คุณเป็นผู้นำประเภทไหน
• จังหวะหัวใจในบทบาทของคุณ
• การใช้ KPIs
• ประโยชน์ของการประชุมทีม
• 10 การประชุมที่ต้องมี
• มีเวลาว่าง
• ใช้อีเมลในการสื่อสาร
• วิธีการสื่อสารอื่นๆ
• การบริหารเวลา, การทำงาน
• การมอบหมายหน้าที่

การจัดการแบบ ลีน:

• บทนำสู่การจัดการแบบ ลีน
• การคิดแบบ ลีน
• ข้อตกลงและแนวความคิดแบบ ลีน
• การสร้างแรงจูงใจ
• การวิเคราะห์สถานะการณ์ปัจจุบัน
• สร้างแผนภาพขั้นตอนการจัดการ

การฝึกอบรมทีม:

• วัตถุประสงค์การอบรม
• กรอบบริหารธุรกิจสู่อนาคต
• เพิ่มคุณค่าให้การฝึกอบรม
• เรียนรู้การเพิ่มคุณค่าให้การฝึกอบรม
• เรียนรู้แบบปัญญานิยม
• เรียนรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
• การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
• การอบรมด้านกฎระเบียบ
• การระบุความต้องการในการฝึกอบรม
• การประเมินความสามารถก่อนหลักสูตร
• การวัดระดับประสิทธิภาพของการอบรม
• การประเมินผลการฝึกอบรม 4 ลำดับของ Kirkpatrick

การจัดการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร:

• การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
• ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
• ผลกระทบของวัฒนธรรม
• เป้าหมายเชิงบวก
• การทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
• การวัดพฤติกรรม 3 วิธี
• การอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม
• การอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้
• การอธิบายด้านจิตวิทยาสังคม
• คุณวัดระดับวัฒนธรรมอย่างไร
• กลุ่มเป้าหมายและตัวอย่างคำถาม

การสร้างทีม:

• อะไรคือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ดี
• ระบุความสามารถของทีม
• ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ทักษะการนำเสนอที่ดี:

• การใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ
• พื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ
• เคล็ดลับดึงดูดผู้ฟัง
• การออกเสียงเมื่อต้องนำเสนอ
• การเลือกใช้คำ
• การนำเสนออย่างต่อเนื่อง

วงจรของทีม:

• ภาพรวมวงจรทีม
• วิธีการสรรหาบุคลากร
• หลักการของการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการกับผู้ที่มีผลการทำงานต่ำ
• การจัดการกับความทุกข์
• บทสรุปและการเริ่มต้นเริ่มใหม่ของทีม

การดูแลตนเองและอนาคตของการบริหารจัดการ:

• การวางตัว
• สร้างความยืดหยุ่น
• มีบุคลากรจำนวนมาก
• ฝึกความคิด
• การรักษาสมดุลชีวิตการทํางาน
• เมื่อไรคือเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
• ทางเลือกในการจ้างงาน
• อนาคตของการจัดการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้จัดการใหม่
• เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ไม่เคยได้รับการอบรมและต้องแข่งขันเพื่อบรรรลุเป้าหมายที่กำหนด
• เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลักขององค์กร

ช่องทางการชำระ

1. พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

เลขทะเบียนนิติฯ :: 0305563003318

 • Prompt Pay QR Code

  image
  Contact Number :- (+66) 06 1475 1971

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

2. โอนเงินผ่านบัญชี (Bank Transfer)

Bank Transfer

 • ธ.กสิกรไทย (Kasikorn Bank)
 • สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower Branch)
 • เลขที่บัญชี 0713940534 (A/C Number)
 • ชื่อบัญชี บจก. เวโลซิต้า (Account Name: Velocita Co., Ltd.)

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

3. ตัวเลือกการผ่อนชำระ (Installment Option)

Installment options are available and the no of months is either 6 months or 10 months

 • 6 months option :-
 • Praesent consectetur massa facilisis vehicula hendrerit.
 • Ut mollis enim sed porta auctor.
 • Duis rhoncus nisi vel sem faucibus, consectetur gravida massa tempor.

Note: It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining


Give a Message

Contact Info

เราให้บริการสอนและฝึกอบรมออนไลน์ทั่วราชอาณาจักรไทย เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณทุกเมื่อ ผ่านช่องทางการติดต่อเรา อีเมล, LINE และ เบอร์โทร หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียนกับเรา

Velocita Co., Ltd. ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา

(+66) 06 1475 1971

Line : @skills-byond

www.facebook.com/skillsbyond

info@skillsbyond.com

Contact us by Phone

Phone Timings: 0800-2000 hrs

(+66) 06 1475 1971

Give your Feedback

Help us improve!

Services and Support

Get your doubts cleared